Yläkulttuuri ry & Alakulttuuritalo Kramsu

Toimintaa talossa ylläpitää Yläkulttuuri ry. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää matalan kynnyksen kansalais- ja kulttuuritoimintaa Jyväskylässä sekä kannustaa kaikenlaisia ihmisiä toimijuuteen ja yhteisöllisyyteen ja täten ehkäistä syrjäytymistä.

KRAMSULLA TAPAHTUU