|

19.8. / 20.8.2022 | Butoh & kirjoittaminen -työpaja elokuussa

Työpaja on siirretty heinäkuulta elokuulle. Alla päivitetty informaatio. / The workshop was removed from July and will be in August. Below is the updated information.

In English below.

Aika: Perjantaina 19.8. klo 17:30–20:30 ja lauantaina 20.8. klo 11:30–17:30

Paikka: Mäkituvan Flamencosali ja Mäkitorppa, Pitkäkatu 25, Jyväskylä. Tilat eivät valitettavasti ole esteettömiä.

Hinta: 25–35 € maksukyvyn mukaan. Osallistuminen maksetaan työpajan yhteydessä. Maksuvaihtoehdot ovat kortti ja käteinen. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 17.8. sähköpostitse: makitorppa ( ät ) ylakulttuuri.fi. Työpaja toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään kuusi.


Kehossani on liikettä, melodiaa, rytmi jokaisessa lihaksessa / luut täynnä sanoja jotka haluavat olla laulu / Lihaskalvoilla heijastettuna tarinoita / Epätäydellisyys täydellisyytenä, tulkinnanvaraisuus kehoni kaarteissa / Kuinka iho kietoo sisäänsä maailman.

Kehon runoutta, liikkeen lyriikkaa, butosta sanoiksi, sanoista tanssiksi. Työpajassa yhdistellään liikettä ja kirjoittamista, tarinallisuutta ja tanssia. Tutkimme liikkeen kautta reittejä luovuuden virtaan, luomme tilaa niin sanoille kuin tanssillekin pulputa. Työpajan lopuksi lauantaina on noin puolen tunnin vapaamuotoinen esitysluonnos, johon voi halutessaan kutsua muutaman läheisen. Esitysluonnokseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Työpaja sopii yli 15-vuotiaille, yläikärajaa ei ole. Paja sopii niin buton vasta-alkajille kuin jo pidempään buton maailmassa seikkailleillekin. Kaikille, jotka kaipaavat luovuuden virtaan. Harjoitteet tehdään omasta kehosta käsin, joten ne voi tehdä kukin omalla tasollaan, omasta mielen- ja kehontilastaan käsin. Työpaja ei vaadi aiempaa kokemusta luovasta kirjoittamisesta, mutta sopii myös niille keillä sellaista on. Ohjaus on suomeksi, tarvittaessa myös englanniksi.

Lisätietoja työpajan sisällöstä antaa ohjaaja Saara Vaheristo: saara ( ät ) katveenkuuntelijat.fi. 

Tilaan ja osallistumismaksuihin liittyviä asioita voit kysyä Anthoni Levonsaarelta: makitorppa ( ät ) ylakulttuuri.fi.

Työpaja on toteutettu Kansalaisfoorumin tuella. Kansikuva: Elmeri Pörsti.


MUKAAN TARVITSET…

 • vaatteet, joissa on mukava liikkua sekä säänmukaiset ulkovaatteet, sillä saatamme tanssia myös ulkona (Huom! Liikumme sisätiloissa avojaloin tai sukkasiltaan.)
 • juomapullon
 • perjantaille halutessasi kevyet eväät ja lauantaille tukevampi ruoka; vaihtoehtoisesti voit lauantaina syödä jossakin keskustan ravintoloista
 • muistiinpanovälineet: kynän ja vihkon
 • halutessasi voit myös ottaa mukaan vaatteita tai asusteita lauantain esitysluonnosta varten

TILOISTA JA TARPEISTOSTA

Mäkituvan Flamencosali

 • verhoilla erotettu pukeutumistila
 • wc

Mäkitorppa

 • keittiössä jääkappi-pakastin, mikro, liesi sekä kahvin- ja vedenkeitin
 • verholla erotettu pukeutumistila
 • kaksi wc:tä

OHJAAJISTA

Saara kanavoi tanssin ja kirjoittamisen avulla näkyviin tarinoita toisesta maailmasta. Hänellä on pitkä kokemushistoria luovan kirjoittamisen parissa. Hän on ollut muun muassa Oriveden Opiston vuoden mittaisessa kirjailijuuteen valmentavassa koulutuksessa, Studio Orfeuksessa. Hän opiskelee filosofiaa Tampereen Yliopistossa, jossa kirjoitti myös kanditutkielmansa butosta. Hänen tanssillinen taustansa on nykytanssin parissa, ja buto on ollut kasvavana kiinnostuksenkohteena jo useamman vuoden ajan. Saara tekee sivuaineenaan tanssiopintoja, ja on suorittanut Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Tanssipedagogiikan perusopinnot. Saaraa kiinnostaa jokaisessa ihmisessä sisällä oleva tanssi, ja hän haluaakin ohjatessa auttaa luovuudenkanavia aukenemaan. Ohjaajana hän on mielikuvituksekas, intuitiivinen ja rauhallinen. Hän on lisäksi toinen puolisko Katveenkuuntelijat taiteilijaparia, jossa hän esiintyy nimellä Amanda Sarastus yhdistäen tanssia ja kirjoittamista.

Nettisivu: https://www.katveenkuuntelijat.fi/saara/

Anthoni on ammatiltaan tanssiin ja somaattisiin menetelmiin erikoistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja esiintyvä taiteilija. Vuodesta 2013 alkaen hänelle armain ilmaisumuoto on ollut butoh (butō, buto), johon hän syventynyt muun muassa Osku Leinosen ja Ken Main ohjauksessa. 2016 lähtien Anthoni on opettanut butoh’a eri puolilla Suomea niin esittävän taiteen ammattilaisille, ammattiin opiskeleville kuin harrastajillekin. Opetuksessaan hän painottaa somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä menetelmiä, jotka soveltuvat monenlaisille kehoille: nuorimmat butoh-tanssijat ovat olleet 10-vuotiaita, vanhimmat kahdeksannella vuosikymmenellään. Myös monitaiteisuus kiehtoo Anthonia, ja hänestä butoh kietoutuu kauniisti yhteen vaikkapa musiikin, sana- ja kädentaiteen kanssa sekä sopii erinomaisesti tila- ja paikkasidonnaisten teosten maaperäksi.

Nettisivu: https://iloluonto.fi/anthoni/
FB: https://www.facebook.com/iloaluonnosta
IG: https://www.instagram.com/iloluonto/


BUTOH & WRITING – WORKSHOP ON AUGUST 19th AND 20th IN JYVÄSKYLÄ

Time: Friday 19th at 17:30–20:30 and Saturday 20th at 11:30–17:30

Place: Mäkitupa’s Flamencosali and Mäkitorppa, Pitkäkatu 25, Jyväskylä. Unfortunately neither of the buildings are unobstructed.

Costs: 25–35 € according to your financial capacity. The payments are collected during the workshop. The payment options are card payment and cash.

Binding registration on August 17th at the latest by email: makitorppa ( ät ) ylakulttuuri.fi. The workshop is organized if there are six participants at the minimum.


Movement inside my body, melody, rhythm in every muscle / bones full of words aching to be a song / Muscle tissues reflecting stories / Imperfectly perfect, ambiguity in the shapes of my body / How a whole world can dwell inside my skin.

Body poetry, lyrics of a movement, butoh into words, words into dance. In this workshop we combine movement with writing, stories with dance. We explore ways to reach a state of creative flow with movement. Create space for words and dance to appear. On Saturday, at the end of the workshop, there will be an informal performance demo. The duration will be about 30 minutes, and it is possible to invite close ones to be present. Attending the performance demo is optional.

Workshop is for everyone over 15 years old, with no upper age limit. It suits everyone from butoh newbies to experienced butohists. It’s for everyone who is interested in exploring ways to reach a creative flow. All exercises are done through your own body, by tuning into it, so you can do everything on your own level, in your own state of mind and body. Workshop doesn’t require previous experience in creative writing but suits well also for those who have such. Instruction is in finnish, also in English if needed.

Inquiries about the content of the workshop: facilitator Saara Vaheristo, saara ( ät ) katveenkuuntelijat.fi. 

Inquiries about the place and payments: facilitator Anthoni Levonsaari, makitorppa ( ät ) ylakulttuuri.fi.

The workshop is carried out with the support of Kansalaisfoorumi. Cover picture by Elmeri Pörsti.


PLEASE BRING…

 • clothes that are comfortable to move in and something according to weather that you can wear outdoors, for we may dance in the yard (Please notice that indoors the workshop is attended barefoot or with socks.)
 • drinking bottle
 • for Friday light snack and for Saturday more substantial meal; alternatively you may dine in some of the city center restaurants
 • notes: pen and paper
 • if you wish you may also bring clothes and accessories to wear during the performance demo on Saturday

ABOUT FACILITIES

Mäkitupa’s Flamencosali

 • a dressing room separated by curtains
 • wc

Mäkitorppa

 • in the kitchen: fridge-freezer, microwave oven, stove plus coffeemaker and electric kettle
 • a dressing room separated by curtains
 • 2 x wc


ABOUT FACILITATORS

Saara is channeling stories from another world into this one through dancing and writing. She has a long history with creative writing. She has been for example in a year long writer school, Studio Orfeus at Oriveden Opisto. She is studying philosophy in Tampere University, where she wrote her bachelor’s thesis about butoh. Her background in dance is mainly in modern dance, and also butoh has been a growing direction of interest for several years now. As a secondary subject Saara is studying dance, and has completed basic studies in dance pedagogy from Uniarts Helsinki’s Theatre Academy. Saara is interested in the dance which lies inside everybody, so as an instructor she wants to help open creative flow in everyone. As an instructor she is imaginative, intuitive and calming. She is also a second half of an artist couple Katveenkuuntelijat, in which she performs by the name Amanda Sarastus, and combines dance with writing.

Webpage: https://www.katveenkuuntelijat.fi/saara/

Anthoni earns his living as Drama Instructor (BA in Performing Arts) and Performing Artists. He specializes in dance and somatics methods. Since 2013 his pet form of art has been butoh (butō, buto) which he has studied in the guidance of i.e. Osku Leinonen and Ken Mai. Starting from 2016 Anthoni has taught butoh to performing arts professionals and students as well as to enthusiastics all around Finland. When teaching he emphasizes somatic methods, which are means to connect body and mind, and suit for many kinds of bodies: his youngest butoh-students have been 10-year-olds and the oldest at their eighth decade. Anthoni is also intrigued by the versatility of arts and believes, for example, that music, visual and literary arts and handcraft intertwine beautifully with butoh, as do site-specific works.

Webpage: https://iloluonto.fi/anthoni/
FB: https://www.facebook.com/iloaluonnosta
IG: https://www.instagram.com/iloluonto/