|

ELETYN KEHON KERTOMUKSIA -butoh-kurssi

Artikkelikuva / Cover photo © Anthoni Levonsaari

In English below.

Paikka: Mahdollisuuksien Talo, Kauppakatu 19 C ja D, Jyväskylä
Aika: Keskiviikkona 15.3., 22.3., 12.4. ja 19.4. klo 17–19; lauantaina 18.3. ja 15.4. klo 10–14
Maksuvaihtoehdot: Korttimaksu, käteinen, MobilePay ja Iloluonnon verkkokauppa
Ohjaaja: Anthoni Levonsaari

Kevään butoh-kurssilla syvennymme eletyn kehon kertomuksiin eli siihen, minkälaisia tanssillisia tarinoita kunkin kehomielen kokemuksista ja muistoista kumpuaa. Tutkimme yhdessä, minkälaisen liikkeellisen muodon ne ottavat ja millaisia vaikutelmia muiden kertomukset meissä herättävät. Tanssin ohella mukana kulkee muun muassa kuva- ja sanataide, tilalähtöisyys eli tilan innoittama taide sekä esineet. Jos tahdot, voit osallistua kurssin innoittamilla teoksilla ryhmän yhteiseen taidenäyttelyyn, joka on 1.–31.5.2023 Mäkitorpan Vapaassa Galleriassa ja/tai Virtuaaligalleriassa. Lisätietoja näyttelyyn osallistumisesta löydät Iloluonnon sivuilta.

MUKAAN TARVITSET…

  • vaatteet, joissa on mukava liikkua (Huom! Liikumme sisätiloissa avojaloin tai sukkasiltaan.)
  • juomapullon
  • muistiinpanovälineet: kynän ja vihkon
  • lauantaisiin työpajoihin halutessasi kevyet eväät

Keskiviikkojen tunnit ovat niin sanottuja drop-in -tunteja, eli voit aloittaa mistä kerrasta hyvänsä ja osallistua yhden tai useamman kerran. Sinun ei tarvitse ilmoittaa tulostasi ennakkoon. Lauantaiset syventävät työpajat toteutuvat, jos niissä on vähintään neljä osallistujaa. Ilmoittauduthan työpajoihin ennakkoon: maaliskuussa perjantaihin 17.3. klo 18 mennessä ja huhtikuussa perjantaihin 14.4. klo 18 mennessä: iloluonto ( ät ) gmail.com tai puh. 040 166 2655 (WA, Signal, tekstiviesti).

OHJAAJASTA

Anthoni Levonsaari on ammatiltaan tanssiin ja somaattisiin menetelmiin erikoistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja esiintyvä taiteilija. Vuodesta 2013 alkaen hänelle armain ilmaisumuoto on ollut butoh (butō, buto), johon hän syventynyt muun muassa Osku Leinosen ja Ken Main ohjauksessa. 2016 lähtien Anthoni on opettanut butoh’a eri puolilla Suomea niin esittävän taiteen ammattilaisille, ammattiin opiskeleville kuin harrastajillekin. Opetuksessaan hän painottaa somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä menetelmiä, jotka soveltuvat monenlaisille kehoille: nuorimmat butoh-tanssijat ovat olleet 10-vuotiaita, vanhimmat kahdeksannella vuosikymmenellään. Myös monitaiteisuus kiehtoo Anthonia, ja hänestä butoh kietoutuu kauniisti yhteen vaikkapa musiikin, sana- ja kädentaiteen kanssa sekä sopii erinomaisesti tila- ja paikkasidonnaisten teosten maaperäksi.

Nettisivu: https://iloluonto.fi/anthoni/
FB: https://www.facebook.com/iloaluonnosta
IG: https://www.instagram.com/iloluonto/


LIVED BODY STORIES – BUTOH COURSE

Place: Mahdollisuuksien Talo, Kauppakatu 19 C ja D, Jyväskylä
Time: Wednesday 15.3., 22.3., 12.4. ja 19.4. at 17–19; Saturday 18.3. ja 15.4. at 10–14
Payment options: Card, cash, MobilePay and Iloluonto’s webshop
Facilitator: Anthoni Levonsaari

In the spring butoh course we will delve into the stories of a lived body. In other words we will explore what kind of dance and form springs from the experiences and memories of one’s bodymind, and what kind of impressions the stories of others evoke in our being. In addition to dance, visual and literary arts, site specific art – i.e. art inspired by space – and objects are included. If you wish, you may participate in a joint art exhibition with art works inspired by the course. The exhibition is in Mäkitorppa’s Vapaa Galleria and/or Virtuaaligalleria between 1.–31.5.2023. For more information, please visit Iloluonto’s webpage.

PLEASE BRING…

  • clothes that are comfortable to move in (Please notice that indoors the workshop is attended barefoot or with socks.)
  • drinking bottle
  • notes: pen and paper
  • for Saturday workshops light snack

The Wednesday classes are so called drop-in classes. In other words you may start from any of the times and participate once or more according to your needs. You don’t need to notify the facilitator that you’re joining. On the other hand, the Saturday in-depth workshops only take place if there are at least four participants. Please sign up to the workshops in advance: for March no later than Friday 17.3. at 18:00 and for April no later than Friday 14.4. at 18:00: iloluonto ( ät ) gmail.com or phone 040 166 2655 (WA, Signal, text message).

ABOUT FACILITATOR

Anthoni earns his living as Drama Instructor (BA in Performing Arts) and Performing Artists. He specializes in dance and somatics methods. Since 2013 his pet form of art has been butoh (butō, buto) which he has studied in the guidance of i.e. Osku Leinonen and Ken Mai. Starting from 2016 Anthoni has taught butoh to performing arts professionals and students as well as to enthusiastics all around Finland. When teaching he emphasizes somatic methods, which are means to connect body and mind, and suit for many kinds of bodies: his youngest butoh-students have been 10-year-olds and the oldest at their eighth decade. Anthoni is also intrigued by the versatility of arts and believes, for example, that music, visual and literary arts and handcraft intertwine beautifully with butoh, as do site-specific works.

Webpage: https://iloluonto.fi/anthoni/ 
FB: https://www.facebook.com/iloaluonnosta 
IG: https://www.instagram.com/iloluonto/