Jyväskylä Butoh -festivaali 2021

Yläkulttuuri ry järjesti Jyväskylän ensimmäinen butoh-festivaalin 27.–29.8.2021 Villa Ranassa. Ennakkoklubi oli Mäkitorpalla 12.8. Festivaali kokosi yhteen Suomessa asuvia butoh-opettajia ja -tanssijoita tarjoten oivan tilaisuuden tutustua lajin rikkauteen ja muihin siitä innottuneisiin. Ohjelmaan sisältyi muun muassa liikkeellisiä ja tanssillisia työpajoja ja esityksiä sekä yhteistä illanviettoa. Tarkemman ohjelman löydät täältä. Taltioituja tunnelmia löydät täältä.

Villa Rana ja Mäkitorppa tarjosivat antoisan ympäristön tanssifestivaalille; tapahtuma oli lähes loppuunmyyty.

Butoh’sta

Butoh (butō, buto) on 1950-luvun lopun Japanissa syntynyt nykytanssin ja tanssiteatterin muoto, jonka yhtenä pyrkimyksenä oli synnyttää uudenlaista liikettä ja tanssi-ilmaisua. Sen perinteet ovat yhä vahvasti sidoksissa japanilaiseen kulttuuriin, josta esimerkiksi osa liikkeen tuottamisen menetelmistä on peräisin. Butoh ei kuitenkaan rajoitu perinteiseen japanilaisiin tanssiteatteriperinteisiin tai länsimaisiin tanssiestetiikkaan: Kabuki- ja Nō-teatterin lisäksi innoitusta voi ammentaa vaikkapa fyysisestä teatterista, surrealismista ja dadaismista sekä buddhalaisuudesta ja shamanismista. Butoh on mullistanut käsityksen siitä, mitä tanssi voi olla. Se on universaali muoto, jonka kautta pääsee tutkimusmatkalle omaan sisäiseen maisemaan, liikekieleen ja tanssiin.

Jyväskylä Butoh Festival 2021

On 27.–29.8.2021 Yläkulttuuri ry organized the first butoh festival in Villa Rana. The Festival PreClub was in Mäkitorppa 12.8. The festival offered a great opportunity to meet butoh teachers, dancers and enthusiastics from all around Finland. The programme consisted of dance and movement workshops, performances and social evenings. The whole programme is available here. Some captured moments are available here.

Villa Rana and Mäkitorppa created a fruitful environment for a dance festival; the event was nearly sold out.

About butoh

Butoh (butō, buto) is a contemporary dance and dance theatre form born in the end of 1950’s Japan. One of its original aims was to create fresh movement material and dance expression. Nowadays its traditions are still deeply rooted in Japanese culture; for example some of butoh’s movement methods originate from it. Yet butoh is not solely limited to Japanese dance traditions or contemporary Western aesthetics of dance. Amongst Kabuki and Nō Theatre a butohist may well draw inspiration from physical theatre, surrealism and dadaism or Buddhism and shamanism. Butoh has significantly changed the conception of dance. It is a universal form which offers an opportunity to explore one’s own inner landscape and ways to move and dance.

Festivaalin tuottajat: Anthoni Levonsaari, Johanna Hurme ja Ella Valkola.

LipputyyppiHinta (€)
Ennakkoklubin festivaalipassi: voimassa 12.8., sis. työpajan, esitykset ja butoh-jamit kera DJ:n10 €
Ennakkoklubin iltalippu: voimassa 12.8. klo 19:00–21:00, sis. esitykset ja butoh-jamit kera DJ:n5 €
Kolmen päivän festivaalipassi: voimassa 27.–29.8., sis. työpajat, esitykset ja päätösjamit40 €
Perjantain iltalippu: voimassa 27.8. klo 20:00–21:30, sis. esitykset5 €
Lauantain iltalippu: voimassa 28.8. klo 18:30–21:00, sis. esitykset10 €
Ticket classPrice
Festival PreClub Passport: valid 12.8., inc. workshop, performances and Butoh Jam with DJ10 €
Festival PreClub Evening Ticket: valid 12.8. at 19:00–21:00, inc. performances and Butoh Jam with DJ5 €
Three-day Festival Passport: valid 27.–29.8., inc. workshops, performances and Butoh Jam40 €
Friday Evening Ticket: valid 27.8. at 20:00–21:30, inc. performances5 €
Saturday Evening Ticket: valid 28.8. at 18:30–21:00, inc. performances10 €

Talkoolaiseksi Jyväskylä Butoh Festivalille!

Haluaisitko olla tekemässä Jyväskylä Butoh Festivalia kanssamme? Festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa ja se ajoittuu elokuun lopulle 27.–29.8.2021. Ennakkoklubi on torstaina 12.8. Haemme nyt koko festivaalin ajalle talkoolaisia erilaisiin tehtäviin, kuten ruoanlaittoon, opastukseen ja lipunmyyntiin sekä esitysten valo- ja videokuvaukseen. Palkkioksi tarjoamme talkoopäivänä ruoan sekä karonkka-tanssityöpajan alkusyksystä. Saat myös työtodistuksen talkooajalta. Mikäli olet kiinnostunut jostakin yllämainitusta hommasta tai keksit muun tavan olla auttamassa niin laita viestiä: jyvaskylabutohfestival ( ät ) gmail.com.

Tällä tietoa Ennakkoklubin ja festivaaliperjantain talkoovuorot ajoittuvat tehtävästä riippuen klo 14:00–22:00 välille, festivaalilauantaina ja -sunnuntaina klo 9:00–16:00 välille. Sunnuntain päätösjamien vuorot ovat klo 14:00–22:00 välillä. Talkoovuorot ovat noin 3–5 tuntia kerrallaan ja niiden aikana voi tarvittaessa pitää pitempiäkin taukoja.

Valo- ja videokuvausvuorot sijoittuvat esitysten ajalle: perjantaina klo 20:00–21:30 ja lauantaina klo 18:30–21:30. Alustavasti kuvauspäiviä olisi yksi per kuvaaja, koska tehtävänkuvaan voi sisältyä myös materiaalin jälkityöstö. Oma kuvauskalusto helpottaa järjestelyitämme, mutta ei ole välttämätön. Toivomme saavamme kuvamateriaalin yhdistyksen käyttöön parin viikon sisällä kuvauspäivästä.

Jyväskylä Butoh Festival: Open Call for Volunteers

Would you like to help us in organizing Jyväskylä Butoh Festival? The festival takes place for a first time in Jyväskylä in the end of August, 27.–29.8.2021. The Festival PreClub will be on Thursday 12.8. Currently we are searching for volunteers for different tasks, for example: cooking, guiding, ticket sales and filming the performances. We will compensate the voluntary work with a meal on the workday plus offer a dance workshop in Autumn, and will – of course – write a reference letter about the job. In case you are interested in one or more of the former tasks or find another way to be of aid, please contact us: jyvaskylabutohfestival ( ät ) gmail.com.

Depending on the tasks, estimated timetable for shifts is: on Festival PreClub and festival Friday between 14:00–22:00, and on Saturday and Sunday between 9:00–16:00. Sunday’s Jam shifts will be between 14:00–22:00. Each shift will take 3–5 hours and during them it is possible to have even long breaks.

Estimated timetable for videofilming and photoshooting the performances is: on Friday between 20:00–21:30 and on Saturday between 18:30–21:30. We recommend that each cameraperson would have only one shift during the festival, hence the task may include post-producing the material. We prefer that you would bring your own equipment, but we can arrange something, if needed. We hope to receive the material in two weeks counting from the filming day.