Kuva: Katariina Nikkilä

Tilanteen taustaa.

Kuinka voit auttaa Mäkitorppa ja Mäkitupaa kaavamuutosprosessissa? Tee kaavasta muistutus.

Se onnistuu näin: Kaavamuutos on tullut nähtäville 1.4.2022. Nähtävilläoloaikana (30pv) voi kaavasta tehdä muistutuksia. Muistutukset tulee osoittaa kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa kaupungin kirjaamoon ennen nähtävillä olon päättymistä. Kaavan virallinen otsikko on: 06/Pitkäkatu 25, asemakaava.

Muistutus voi olla mistä tahansa aiheesta, jonka vuoksi kaavamuutosta ei pitäisi tehdä. Muistutukset ja mielipiteet kaavoista toimitetaan: Kaupungin kirjaamo – kirjaamo ( ät ) jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki / kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32), puh. 014 266 0888. Lisätietoja kaavasta.


SURULLISIA UUTISIA MÄKITORPALTA

Kaupungin arkkitehti, kaupungin tontinmyynnistä vastaava, tilapalvelujen edustaja sekä kaksi rakennusyhtiön edustajaa kävivät 18.3.2022 kertomassa Mäkitorpan ja Mäkituvan toimijoille alueen kaavamuutoshankkeesta. Tapaamisessa saimme tietää, että kaavamuutos laitetaan kaupungin puolesta vireille 1.4.2022. Tämän jälkeen myös alueelle suunniteltu lisärakentaminen ja suojeltujen rakennusten remonttisuunnitelma tulee julkiseksi.

Tässä kumppanuushankekilpailun voittaneessa arkkitehdin tekemässä suunnitelmassa alueelle tulee 6–7 uudisrakennusta, ja suojellut rakennukset (Mäkitorppa, Mäkitupa sekä maakellari) ovat uudisrakennusten asukkaiden harrastus- ja virkistyskäyttötiloja. Uudisrakennukset ovat puusta rakennettuja pienkerrostaloja. Kun kaavamuutos tulee lainvoimaiseksi, kaupunki aikoo myydä tontin suojellut rakennukset mukanaan rakennuttajalle. Tätä ennen tilapalvelut irtisanovat kaikkien vuokralaisten vuokrasopimukset siten, että tilat ovat tyhjillään ennen kaupantekoa. Jos kaavamuutos etenee ilman valituksia tai muita viivästyksiä, tulee kaavamuutos lainvoimaiseksi noin vuoden päästä vireillepanosta. Näin ollen mahdollinen vuokrasopimusten irtisanominen on ajankohtaista aikaisintaan vuoden 2023 alussa.

Tämä kaikki on meille todella ikävää ja toivommekin, että kulttuuriväki nousisi vastustamaan tätä kaavahanketta. Mäkituvalla ovat toimineet esim. Kirjo ry yli 30 vuotta, ja monet taiteentekijät useita kymmeniä vuosia.

Tilanteesta on myös julkaistu juttu Keskisuomalaisessa 29.3.2022.