2.–30.6.2023

Kansikuva / Cover painting by Riikka Setälä.

In English below.

Mäkitorpan Vapaa Galleria (Pitkäkatu 25, Jyväskylä) ja Virtuaaligalleria

Näyttelyyn ja avajaisiin on vapaa pääsy. Avajaiset ovat Mäkitorpalla tiistaina 2.5. klo 18–20. Tarjolla on teetä, kahvia ja pientä purtavaa. Ohjelmassa:

  • 18:05 avajaissanat
  • 18:15 Fleaf – Exploring growth and its variations through contemporary dance (Frida Ervasti)
  • 18:25 Muisto – Reminiscence (Anthoni Levonsaari)
  • 18:35 alkaen vapaata oleilua

Eletyn kehon kertomuksia – Lived Body Stories on Anthoni Levonsaaren ohjaaman butoh-ryhmän yhteinen taidenäyttely. Helmi-toukokuussa 2023 ryhmä tutki yhdessä, minkälaisia tanssillisia tarinoita kunkin kehomielen kokemuksista ja muistoista kumpuaa. Jokaiselle kuulle oli oma elementtinsä, jonka kautta liikettä lähestyttiin: helmikuussa vesi, maaliskuussa maa, huhtikuussa tuli ja toukokuussa ilma. 

Näyttely koostuu kolmen taiteilijan teoksista. Kukin tulkitsee teemaa tyylillään, mutta taidetta yhdistää butoh – 1950-luvun Japanissa syntynyt nykytanssin ja tanssiteatterin muoto. Osa teoksista on syntynyt itsenäisesti jo ennen kevättä 2023, osa ryhmän yhteisen matkan myötä. Avajaisissa nähdään lisäksi Frida Ervastin kasvua käsittelevä nykytanssiteos Fleaf sekä Anthoni Levonsaaren musiikillinen versio teoksista Muisto – Reminiscence.

TAITEILIJAT JA TEOKSET

KATVEENKUUNTELIJAT

Www-sivut ja Instagram

Yhteydestään ammentava, filosofiaa opiskeleva taiteilijapariskunta yhdistää videotaidetta, tanssia, musiikkia ja luovaa kirjoittamista.

I – Ote videoprojektista, jossa paikka ajassa ja tilassa saa äänen liikkeessä (2022)

Kesto: 4.07 min
Tanssi, runous: Saara Vaheristo
Kuvaus, editointi, musiikki: Elmeri Pörsti

Ontosta kaiusta / sävyjen takaa / mitä on tila lehtien poimuissa, valon silmuissa / kun tuuli kääntää kylkeään, sallii kahinan levähtää / hiljaisuuden silmukassa / hetken saa reitin liike, tunteet kiven ytimissä / lomassa villien, kiinnipitämättömien jännitteiden / hädin tuskin aistittavien, muistojen auringon ajalta.

II – Henkäys kahden tyhjyyden välissä -videoteos (2022)

Kesto: 7 min
Tanssi, runous: Saara Vaheristo
Kuvaus, videotaide, musiikki: Elmeri Pörsti

Tyhjyys täynnä mahdollisuuksia / ikuisessa liikkeessä, olen ja tulen olevaksi / kuin välkähdys auringon siemenessä / katoaa, ennen kuin kosketus ehtii / luomaan varjoa, näyttämään kulmia, suikaleita valon versoille / jotka hiljaisuuteen kurottavat.

RIIKKA SETÄLÄ: LÄHELLÄ MAATA

Olen Sodankylästä lähtöisin oleva luova sielu, joka suhtautuu uteliaasti eri taiteen osa-alueisiin. Teos on syntynyt visuaalisena kaikuna sitä edeltävästä vapaasta tanssista ja eletyn kehon tarjoamista kokemuksista. 

Butoh merkitsee itselleni parhaimmillaan juuri sitä, että pääsen reflektoimaan sen avulla liikkeellisesti kaikkia niitä jälkiä mitä eletty elämä on kehooni painanut. Butoh on myös auttanut minua rakentamaan luottamusta omaan kehooni sekä auttanut hahmottamaan mihin kaikkeen se kykenee.

Teos on ostettavissa. Hintatoive 100 € (neuvotteluvaraa löytyy molempiin suuntiin): riksu.setala [ ät ] gmail.com.

ANTHONI LEVONSAARI: MUISTO – REMINISCENCE

Www-sivut ja Instagram

Olen vaeltava tarinankutoja, tilankannattelija ja uneksija. Metsä ja vesi ovat kutsuneet minua pienestä pitäen. Nautin pohdiskelusta ja hiljaisista hetkistä yhtä lailla kuin ilonpidostakin. Ammatiltani olen tanssiin ja somaattisiin menetelmiin erikoistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja esiintyvä taiteilija. Minulle rakkain ilmaisumuoto on butoh, jota olen tanssinut vuodesta 2013 ja opettanut vuodesta 2016 lähtien.

Eletyn kehon kertomuksia – Lived Body Stories -taidenäyttelyyn tuomani teokset ovat yksinkertaisesti muistoja matkan varrelta; eräänlaisia kiteytymiä siitä, mitä olen kevään mittaan kokenut ja kuvitellut. Teoksia varten olen “mutustellut” kuvapäiväkirjani materiaalia, joista olen myös liittänyt mukaan joitakin näytteitä. Minulle butoh on keskeneräisyyden ja hetken taidetta, mahdollisuus antaa eletyn kehoni olla sellainen kuin se on. Tätä toivon taiteenikin kuvastavan.

FRIDA ERVASTI: FLEAF

Mäkitorppa 2.5. at 18:15.
Length: 3 min

Fleaf
is about body growth
mental growth
nail growth
How it suddenly stops
Gets jammed
Time to jam and party
Time to look at where the body’s at
Be sensitive
Never sensible.

Exploring growth and its variations through contemporary dance.


Eletyn kehon kertomuksia – Lived Body Stories joint art exhibition 2.–31.5.2023

Mäkitorppa’s Vapaa Galleria (Pitkäkatu 25, Jyväskylä) and Virtuaaligalleria

Welcome to experience the joint art exhibition and the exhibition opening event; the entrance is free. The opening is at Mäkitorppa on Tuesday, 2.5. from 18:00 to 20:00. There’ll be tea, coffee and light snacks available. Programme:

  • 18:05 opening speech
  • 18:15 Fleaf – Exploring growth and its variations through contemporary dance (Frida Ervasti)
  • 18:25 Muisto – Reminiscence (Anthoni Levonsaari)
  • 18:35 informal hanging around

Eletyn kehon kertomuksia – Lived Body Stories is a joint art exhibition by a butoh group, instructed by Anthoni Levonsaari. From February to May 2023 the group has explored together what kind of dance springs from the experiences and memories of one’s bodymind. Each month had their own element, through which the movement was approached: in February the element of water, in March earth, in April fire and in May the element of air.

The exhibition consists of art work of three artists. Each interprets the theme in their own way, but butoh – a contemporary dance and dance theater form born in the end of 1950’s Japan – knits the works together. Some of the works were made independently before Spring 2023, some were created during the common journey. In the opening there’ll be two extra art pieces; a contemporary dance piece Fleaf by Frida Ervasti and a musical version of Anthoni Levonsaari’s Muisto – Reminiscence.

ARTISTS AND ART

KATVEENKUUNTELIJAT

Webpages and Instagram

The artist couple Katveenkuuntelijat studies philosophy. They are inspired by mutual connection. Their works combine video art, dancing, music and creative writing.

 A Piece of our video project, in which a place in time and space gains a voice through
movement (2022)

Duration: 4.07 min
Dance, poetry: Saara Vaheristo
Filming, editing, music: Elmeri Pörsti

An echo telling / from beneath hues of space, folded inside a leaf / like a bud of light / while
a wind turns her shoulder allowing rustlings breathe a while / in the eye of silence /
awaiting in the core of stone, movement, emotions to rise through a momentary path laid
out / amidst all the wild, tensions releasing / barely reaching the sensory one, to feel /
echoing memories of moments under the sun.

II  A Breath in between two Emptiness -video piece (2022)

Duration: 7 min
Dance, poetry: Saara Vaheristo
Filming, video art, music: Elmeri Pörsti

Emptiness waiting to bloom / endless possibilities lie in an eternal moment, as I am and
shall be / like a flash in the seed of sun / gone, before a touch has a while / casting a
shade, shining on angles, streams of light / reaching, sprouting, into the silence.

RIIKKA SETÄLÄ: LÄHELLÄ MAATA (CLOSE TO THE EARTH)

I’m a creative spirit from Sodankylä, who approaches the different fields of art with curiosity. The art piece was born as a visual echo of a previous free dance and experiences offered by my lived body.

For me butoh means a chance to reflect through movement all the things that life has imprinted on my lived body. Butoh has also helped me to build courage regarding my own body and the capacities it has.

The art piece is for sale for 100 € (the price is negotiable): riksu.setala [ ät ] gmail.com.

ANTHONI LEVONSAARI: MUISTO – REMINISCENCE

Webpages and Instagram

I am a wandering storyweaver, a space holder and a dreamer. Since childhood I have heard the call of forests and water. I enjoy pondering and silent moments as much as I am delighted by merrymaking. I earn my living as a Drama Instructor (BA in Performing Arts), Dance and Somatics Instructor and Performer. My pet form of expression is butoh, which I have danced since 2013 and taught since 2016.

The art works I have brought to Eletyn kehon kertomuksia – Lived Body Stories joint art exhibition are recollections from my Spring journey; crystallized moments both experienced and imagined. When creating the works I have ”munched” some material from my pictorial diary. There are some samples in the exhibition. For me butoh currently unfolds as an art form of incompleteness and momentariness, thus offering my lived body an opportunity to exist as it wants. This is something I hope my art reflects as well.

FRIDA ERVASTI: FLEAF

Mäkitorppa 2.5. at 18:15.
Length: 3 min

Fleaf
is about body growth
mental growth
nail growth
How it suddenly stops
Gets jammed
Time to jam and party
Time to look at where the body’s at
Be sensitive
Never sensible.

Exploring growth and its variations through contemporary dance.