| |

7.–31.10.2022 | Mariia Niemi: Self-reflection – Portraits in and out of my mind


In English below.

Kulttuuri- ja kansalaistalo Mäkitorpalla avautuu yksityisnäyttelyni Self-reflection – Portraits in and out of my mind perjantaina 7.10. klo 20:00 alkaen. Avajaiset järjestetään samana iltana ja on avoin kaikille turvallisen tilan periaatteita kunnioittaen.

Yksityisnäyttelyni sisällössä tutkin omaa sisintä minääni muotokuvien kautta. Maalauksissani vuoropuhelu toimii sidoksissa kahden tärkeän teeman välillä – tajunnan sekä itsetietoisuuden harmoniassa. Itsensä havainnoinnit ovat tutkintoja omien tunteiden, aistimuksien sekä ajatusmaailmojen kohtaamisessa. Maalauksissani yhtyy kaksi osaa minäkuvassani , keho sekä mieli vahvoina fyysisinä tuntemuksina. Teossarjassa värimaailmani esiintyy vahvana osana tunnekieltäni. Kehoni tietoisuus näkyy asentoaisteissa, joka kertoo ihmisen sisäisestä tilasta ja mielikuvasta.

Näyttelyyn on vapaa pääsy Mäkitorpan aukioloaikojen mukaan. Tervetuloa!


My solo exhibition Self-reflection – Portraits in and out of my mind opens on Friday 7.10. at 20:00.
The opening ceremony will be held the same evening and is open to everyone, respecting the safe space.

In the content of my solo exhibition, I explore my innermost self through portraits. In my paintings, the dialogue works in connection between two important themes – consciousness and self-awareness in harmony. Self-observations consist of one’s own feelings, sensations and points of views. In my paintings, two parts of my self-portrait, body and mind, come together as strong physical sensations. In the series, my color scheme appears as a strong part of my emotional language. The awareness of my body can be seen in the sense of position, which tells about a person’s inner state and mental image.

Entry to the exhibition is free according to Mäkitorppa’s opening hours. Welcome!