Yläkulttuuri ry noudattaa turvallisemman tilan periaatteita.

Kunnioita jokaisen omaa fyysistä ja psyykkistä tilaa, koskemattomuutta,
itsemääräämisoikeutta sekä itseilmaisun vapautta. Jokainen yksilönä
määrittelee omat fyysiset ja psyykkiset rajansa. Ei tarkoittaa ei, lopeta tai
muuta käytöstäsi niin pyydettäessä.

Kohtaa jokainen tasavertaisena ja ennakkoluulottomasti. Anna ja luo tilaa
keskustelulle, kuuntele ja ole avoin erilaisille mielipiteille sekä osallistujien
moninaisuudelle. Älä käytä halventavaa sortavaa tai halventavaa kieltä, eli
rasistisia tai ableistisia ilmaisuja tai toista seksuaalisuuteen, sukupuoleen tai
ulkonäköön liittyviä stereotypioita.

Tiedosta mahdolliset ennakko-oletuksesi ja valta-asemasi suhteessa muihin,
sekä tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi. Pyri osallistumaan stereotypioiden
ja ennakko-oletusten purkamiseen. Älä tee oletuksia kenenkään sukupuoleen,
seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, uskontoon, kulttuuriin, terveydentilaan tai
toimintakykyyn liittyen.

Puutu syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Pyri tunnistamaan
häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu mahdollisuuksien mukaan jo
tapahtumahetkellä. Pyydä tarvittaessa apua, älä jää yksin.

Pyydä anteeksi jos olet itse loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Älä
vähättele toisen kokemusta. Ota mahdollinen palaute vastaan ja huomioi tämä
tulevaisuudessa.