|

6.3.2023 | Yläkulttuuri ry:n kevätkokous

Mäkitorppa | Pitkäkatu 25, Jyväskylä.

Hei!

Yläkulttuuri ry:n sääntömääräinen vuosikokous on 6.3.2023 klo 18 Mäkitorpalla (Pitkäkatu 25, Jyväskylä). Olet tervetullut kokoukseen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi voit jäädä keskustelemaan hallituksen kanssa.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Etäyhteys toteutetaan Zoom-kokouksena, sinne pääset tästä linkistä: https://jyufi.zoom.us/j/64017262988.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ystävällisin terveisin,
Yläkulttuuri ry:n hallitus