|

1.3.2022 | Yläkulttuuri ry:n vuosikokous

Hei Yläkulttuuri ry:n jäsen!

Yläkulttuuri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 1.3.2022 klo 17:00 Mäkitorpalla (Pitkäkatu 25, Jyväskylä). Olet tervetullut vuosikokoukseen joko paikan päälle tai etänä Zoom-linkin kautta (https://jyufi.zoom.us/j/63282918312).

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
§ 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
§ 5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
§ 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
§ 8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut muut jäsenet toimintakaudelle 2022
§ 9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
§ 10 Sääntömuutos
§ 11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
§ 12 Kokouksen päätös

Kohdassa § 10 oleva sääntömuutoksen tarkoituksena on, että yhden sääntömääräisen vuosikokouksen sijaan olisi kaksi: kevät- ja syyskokous. Tämä helpottaa mm. avustusten hakemisia.

Ystävällisin terveisin,
Yläkulttuuri ry:n hallitus