Ohjeita tapahtuman järjestämiseen

Kokosimme tähän tapahtuman järjestäjille muutaman tietopläjäyksen, mitä ja mistä tulee selvittää erilaisia lupia ja ilmoituksia, kun järjestää tapahtuman esim. Kramsulla.

Ilmoitus yleisötilasuudesta

  • Teidän tulee itse selvittää poliisin nettisivuilta, joista löytyy hyvät ohjeet siihen, milloin täytyy tilaisuudesta tehdä poliisille yleisötilaisuusilmoitus. Tapahtuman järjestäjällä on vastuu itse tämä selvittää. https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet 
  • Lähtökohtaisesti poliisi sanoo, että niistä tapahtumista, jotka kestävät yli klo 22.00 tulisi tehdä poliisille yleisötilaisuusilmoitus, oli se arvioitu yleisömäärä mikä vain. Mikäli asia tuntuu epävarmalta voi poliisille aina soittaa ja kysyä. He pyrkivät kuitenkin ensisijaisesti edistämään tapahtumien järjestämistä, eikä estämään niiden järjestämistä.
  • Tällä hetkellä rakennusluvan mukainen maksimihlömäärä Kramsun isossalissa, käytävällä, kokoustilassa ja keittiössä on yhteensä 60 hlöä (sisältäen järjestäjät ja esiintyjät) eli tuon verran saa ottaa sisällä Kramsulle kerralla väkeä.
  • Tapahtuman järjestäjän tulisi myös perehdyttää oman yleisötapahtuman toimijat kiinteistön pelastussuunnitelmaan, jotta kaikki osaavat hätätilanteessa toimia ja tietävät missä esim. hätäpoistumistiet ovat. Pelastussuunnitelma löytyy Kramsulta. Sen sijainnin saat tietää, varauksen vahvistuksen yhteydessä.
  • Mikäli sama järjestäjä järjestää samassa tilassa samankaltaisia tapahtumia esim. kevään/kesän/syksyn aikaan useita, voidaan tällaiset tilaisuudet käsitellä poliisissa yhdellä ilmoituksella. Poliisille tehtävä yleisötilaisuusilmoitus maksaa 38 euroa (vuonna 2024). Ja tosiaan tarkempia ohjeita milloin ilmoitus poliisille täytyy tehdä löytyy poliisin nettisivuilta. https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet 

Melulupa/-ilmoitus

Kun tilaisuus järjestetään Kramsun pihalla, niin on syytä tarkistaa Jyväskylän kaupungilta, että vaaditaanko tilaisuuteen melulupa eli tarvitseeko tapahtumalle tehdä meluilmoitus. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Jyväskylän kaupungin uusien ohjeiden mukaan meluilmoitus tulee tehdä kaikista äänentoistollisista tapahtumista pihalla oli kellonajat mitkä hyvänsä.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ja rakentamisen ja purkamisen osalta 14 vrk ennen tätä ajankohtaa. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu (120/250 euroa vuonna 2024), jonka perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. 

Lisätietoja meluilmoituksesta: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/luvat-ja-ilmoitukset/meluilmoitus

Teostolta saatavat musiikin käyttöluvat

Järjestätkö tapahtumia, konsertteja, festivaaleja tai haluat käyttää musiikkia esimerkiksi netissä? Kaikkiin näihin saatat tarvita luvan. Ohjeet ja hinnat näille löydät Teoston sivuilta: https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/luvat-ja-hinnastot/

Esimerkiksi jos järjestät Kramsulla bändi-illan. Tällöin saatat tarvita Teoston tapahtumaluvan. Tapahtumalupa antaa valintasi mukaan oikeuden esittää live-musiikkia, äänitemusiikkia ja karaokea kaikenkokoisissa kertaluontoisissa tapahtumissa, kuten konserteissa, festivaaleissa, näytöksissä, näyttelyissä ja messuilla. Lisätietoja luvasta: https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/