Mäkitorpan alueen kaavamuutoshanke: Miten voit auttaa alueen toimijoita -osa 2

TARKENNUKSIA 5.4.2022 JULKAISTUUN TIEDOTTEESEEN

5.4.2022 julkaistussa tiedotteessa ohjeistimme jättämään muistutuksia kaavasta. Prosessin näkökulmasta olemme olleet hieman etuajassa, sillä saamamme tiedon mukaan hankkeessa ollaan näin toukokuun alussa vaiheessa ”Palautteen antaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavan suunnittelijalle (ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista)”. Toisin sanoen virallisesti ottaen voimme muistutusten sijaan antaa  tässä vaiheessa palautetta! Jo saapuneet “muistutukset” eivät suinkaan ole menneet hukkaan: lautakunta käsittelee ne palautteena kaavasta. 

Juuri nyt voit auttaa Mäen alueen toimijoita allekirjoittamalla kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan säilyttämään toiminta ennallaan. Aloite löytyy osoitteesta https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/26390

PROSESSIN ETENEMINEN JA ALUSTAVA AIKATAULU

Heti kesän jälkeen, todennäköisesti viimeistään lokakuussa, päästään luonnosvaiheeseen. Tällöin kaava menee lautakuntakäsittelyyn ja sen jälkeen luonnosvaihe tulee nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaavasta voi antaa mielipiteen, joka kulkee nimellä ”Mielipiteen esittäminen kaavaluonnoksesta kaavan suunnittelijalle.”

Nähtävilläolon jälkeen siirrytään ehdotusvaiheeseen, jolloin kaava tulee julkisesti nähtäville. Tällöin on 30 päivän ajan aikaa tehdä muistutuksia: ”Muistutuksen jättäminen kaavaehdotuksesta lautakunnalle (nähtävilläolon aikana)”. Kuten sanottu, tämän vaiheen mukaisesti olimmekin jo ohjeistaneet toimimaan, ja vastaavasta myöhemmästäkin toiminnasta on meille valtava apu!

Lopuksi siirrytään hyväksymisvaiheeseen, jolloin kaava menee hallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi. Päätöksien jälkeen on kuusi (6) viikkoa aikaa tehdä kaavasta valituksia. Alustavan arvion mukaan valtuustokäsittely on aikaisintaan joulukuussa, jolloin kaava olisi lainvoimainen vuoden 2022 lopulla. Todennäköisesti valtuustokäsittely on kuitenkin vasta loppukeväällä 2023.