|

28.8.2021 | Sonja Kilpeläinen: Nuoja

Villa Rana, Blomstedtin sali | Klo19:25–19:45.

Nuoja tutkii tanssijan yhteyttä maahan ja maalla eri aikoina kulkeneisiin edeltäjiin – miten ihmiskehon syvyyteen laskeutumalla voi löytää yhteyden henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin juuriin? Nuoja tutkii rotkoa, joka ratkeaa sukulinjojen väliin fylogeneettisen puun kasvaessa, lajien ja yksilöiden eriytyessä. Nuoja on väliaikainen kiteytymä, joka kukoistaa aikansa kunnes muuntuu toiseksi. Musiikin teokseen on luonut Henry Soinnunmaa, jonka Ihmineläin-projekti kurkottaa ääntä ihmislihan uumenista.

Sonja Kilpeläinen on butoh-tanssija, jonka juuret ovat Helsingin laidan ja Pohjois-Karjalan metsissä. Hänen tanssiaan määrittää vuorovaikutussuhde sisäisen ja ympäröivän luonnon kanssa. Sonja tutkii tajunnantilojen monimuotoisuutta tanssin ja meditaation kokemuskulmasta sekä neurotieteen, kognitiotieteen että psykologian näkökulmista. Koulutukseltaan Sonja on ravitsemustieteen kandidaatti ja opiskelee paraikaa neurotieteen maisteriohjelmassa.