Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteri

Tämä on Yläkulttuuri ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 13.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Yläkulttuuri ry (Y-tunnus 3113474-9)
Pitkäkatu 25
40700 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taloudenhoitaja

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

● Yhdistyslain vaatimusten mukaisen jäsenrekisterin ylläpito.
● Yhdistyksen sisäisessä viestinnässä käytettävien sähköpostilistojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

● henkilön nimi
● kotiosoite
● kotipaikkakunta
● puhelinnumero
● sähköpostiosoite
● kannatusjäsenyys
● yhteisöjäsenyys
● Yläkulttuuri ry:n hallituksen jäsenten hallitusrooli kunakin toimintakautena
● tilatut tuotteet, kuten jäsenmaksut, ja niiden maksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään heidän liittyessään yhdistyksen jäseniksi tai ilmoittaessaan muuttuneista tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomilta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta
laittomalta käsittelemiseltä.

Maaliskuusta 2022 alkaen Yläkulttuuri ry:n jäsenrekisteripalvelu on tilattu Membook Oy:ltä, joka toimii rekisterin käsittelijänä. Asiakas eli palvelua käyttävä yhteisö omistaa silti aina oman henkilörekisterinsä ja vastaa sen sisällöstä.

Kaikki Yläkulttuuri ry:n hallituksen jäsenet voivat tarkastella jäsentietoja jäsenrekisterissä. Palvelun pääkäyttäjän oikeudet ovat puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla. Kullakin hallituksen jäsenellä on oma salasanansa palveluun.

Yläkulttuuri ry ei säilytä jäsentietoja lainkaan manuaalisena versiona. Sähköinen jäsenrekisteri vuosilta 2020–2021 on säilössä rekisteristä vastaavalla henkilöllä salasanasuojatusti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä, kannatusjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on oikeus saada jäljennös itseänsä koskevista henkilötiedoista. Jäsenellä, kannatusjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista tai oikaisemista.