Turvallisemman tilan periaatteet

Yläkulttuuri ry noudattaa turvallisemman tilan periaatteita.

Kunnioita jokaisen omaa fyysistä ja psyykkistä tilaa, koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta sekä itseilmaisun vapautta. Jokainen yksilönä määrittelee omat fyysiset ja psyykkiset rajansa. Ei tarkoittaa ei, lopeta tai muuta käytöstäsi niin pyydettäessä.

Kohtaa jokainen tasavertaisena ja ennakkoluulottomasti. Anna ja luo tilaa keskustelulle, kuuntele ja ole avoin erilaisille mielipiteille sekä osallistujien moninaisuudelle. Älä käytä halventavaa sortavaa tai halventavaa kieltä, eli rasistisia tai ableistisia ilmaisuja tai toista seksuaalisuuteen, sukupuoleen tai ulkonäköön liittyviä stereotypioita.

Tiedosta mahdolliset ennakko-oletuksesi ja valta-asemasi suhteessa muihin, sekä tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi. Pyri osallistumaan stereotypioiden ja ennakko-oletusten purkamiseen. Älä tee oletuksia kenenkään sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, uskontoon, kulttuuriin, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyen.

Puutu syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Pyri tunnistamaan häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu mahdollisuuksien mukaan jo tapahtumahetkellä. Pyydä tarvittaessa apua, älä jää yksin.

Pyydä anteeksi jos olet itse loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Älä vähättele toisen kokemusta. Ota mahdollinen palaute vastaan ja huomioi tämä tulevaisuudessa.