Kramsunkatu 5. päärakennus, 40600 Jyväskylä, Finland

Yläkulttuuri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 19.2. klo 18 Alakulttuuritalo Kramsulla (Kramsunkatu 5, päärakennus, 40600 Jyväskylä). Kokoukseen voi osallistua myös zoom-etäyhteydellä. Linkki kokoukseen julkaistaan täällä tapahtuma-sivun keskusteluissa n. tuntia ennen kokousta.
Tervetuloa joko paikan päälle tai etänä!

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään yhdistyksen kunniajäsenistä
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.