Hei Yläkulttuuri ry:n jäsen, kannatusjäsen tai yhdistyksemme toiminnasta kiinnostunut!

Yläkulttuuri ry:n sääntömääräinen syyskokous on maanantaina 3.10.2022 klo 18:00 Mäkitorpalla (Pitkäkatu 25, Jyväskylä). Olet tervetullut vuosikokoukseen joko paikan päälle tai etänä Zoom-linkin kautta. Jaamme linkin kokouspäivänä yhdistyksemme kanavilla (nettisivut, IG ja FB).

Liity kokoukseen tämän linkin kautta.

Yhdistyksemme kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

§ 1 Kokouksen avaaminen
§ 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
§ 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
§ 5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet toimintakaudelle 2023
§ 6 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut muut jäsenet toimintakaudelle 2023
§ 7 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa toimintakaudelle 2023
§ 8 Muut asiat
§ 9 Kokouksen päätös

Ystävällisin terveisin,
Yläkulttuuri ry:n hallitus